ALTEC-Onlineshop Zum Shop

Dokkanlegg og vedlikeholdsplattformer

 

AirTec-fly / -helikoptre

Arbeidsplattformer og hele dokkanlegg for vedlikehold og reparasjon av sivilie fly og helikoptre.

   

RailTec-skinnekjøretøy

Gangveianlegg, tankvognstiger, takarbeidstativer, plattformtrapper, tversgående plattformer, overganger og andre arbeidsplattformer for vedlikehold og reparasjoner av skinnekjøretøy.

VehicleTec-nyttekjøretøy

Arbeidsplattformer, avisingsanleg, takarbeidsplattformer, derrikplattformer, plattformtrapper og monteringsplattformer for vedlikehold og reparasjoner av nyttekjøretøy.

   

Industrianlegg

Trapper, overganger, plattformer, plattformtrapper, gangveier og vedlikeholdsplattformer for industrien.